Senegal je stát v Africe. Jeho sousedy jsou Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritánie.

Obyvatelstvo je rozděleno do několika etnických skupin z nichž většina patří k sůdánským národům: Wolofové (43 %), druhou nejpočetnější skupinou jsou Sererové (15 %-17 %), Diolové, Tukulérové (10 %), poslední výrazněji zastoupenou skupinou jsou Sarakolové. Z nomádských skupin jsou to Fulbové (14 %) a Maurenové.

Z neafrických národů jsou nejvýrazněji zastoupeni Francouzi a Číňani.