Marseille, hlavní město Provence, je po Paříži druhé největší město Francie. V roce 2004 mělo 820 000 obyvatel (v roce 1999 jako aglomerace 1 350 000, resp. 1 516 000 obyvatel) a je to nejvýznamnější francouzský přístav. Dnes je městem téměř všech národů žijících okolo Středozemního moře včetně mnoha Arabů. Je tu známý hrad d’If ze začátku 16. století, který dlouho sloužil jako věznice. Mezi její vězně patřil i hrabě Monte Christo, hrdina stejnojmenného románu Alexandra Dumase. Francouzská hymna Marseillaisa získala své jméno po jednotce dobrovolníků, kteří v roce 1792 pochodovali na Paříž, aby se připojili k revoluci.