Lucemburk je hlavní město Lucemburského velkovévodství a má 82 268 obyvatel (2002). Leží na skalnatém masívu nad soutokem řek Alzette a Pétrusse a je významným bankovním a administrativním centrem. Složitý členitý terén je překonáván pomocí 100 mostů, které patří mezi časté turistické cíle, kvůli nádherným pohledům na město.

Historicky sloužilo město Lucembrug jako vojenská pevnost, což do dnešního dne dokládá systém opevnění, městských hradeb a podzemních chodeb. Pro našince je nejvýznamnější památkou katedrála Notre Dame ze 17. století, pod kterou se nalézá krypta českého krále Jana Lucemburského. mezi další pamětihodnosti lze přiřadit velkovévodský palác, obchodní třídy Grand Rue, náměstí Place d’Armes.