Benátky (italsky Venezia) je hlavní město severoitalské oblasti Benátsko. Je vystavěno na laguně s nespočtem kanálů a mostů. 14. – 24. února se vždy v ulicích rozproudí Benátská noc.

Původně etruské město se postupně stává po rozpadu západořímské říše rozhodujícím mocenským centrem Středomoří a hlavním městem Benátské republiky. Město zbohatlo především na obchodě s Orientem. Po celý středověk Benátky bojovali s ostatními italskými obchodním městy o dominaci v námořním obchodě. Jeho politické ambice vedly mimo jiné k útokům proti hlavnímu městu Byzancie Cařihradu, což přispělo k jeho velkému oslabení a pozdějšímu pádu do rukou osmanských Turků. Po té co Portugalci a Španělé objevili nové námořní cesty do Indie, začala postupně moc Benátek upadat.